Dokumenty

Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy na rok szkolny 2023/2024
Karta zgłoszenia do świetlicy na rok szkolny 2023/2024
Informacja dla rodziców uczniów, którzy od 01.09.2023 rozpoczną naukę w klasach 1-8
Statut SP31
Regulamin stołówki SP31 (obowiązujący od 01.09.2023r.)
Standardy ochrony małoletnich SP31
Skip to content