Historia Szkoły

Jesteśmy publiczną szkołą podstawową położoną w dzielnicy Zawodzie w Katowicach.
Od 1975 roku kształcimy młodych Polaków w wieku 7-15 lat.

Szkoła Podstawowa nr 31 w Katowicach kontynuuje tradycje najstarszej szkoły powszechnej na Zawodziu, którą utworzono w 1783r. w pomieszczeniach gospody Weissenberga.

W latach 1940 – 1947 w budynku szkoły znajdowała się siedziba straży pożarnej. Pod koniec lat czterdziestych była tu ponownie szkoła powszechna. W latach pięćdziesiątych i na początku lat sześćdziesiątych funkcjonowała szkoła specjalna oraz szkoła podstawowa dla pracujących.

W 1963r. otwarto Szkołę Podstawową nr 31 która w starym budynku mieściła klasy I-V, natomiast klasy VI-VIII znajdowały się w części gmachu zajmowanego przez Szkołę Podstawową nr 16 (przy ul. Staszica).

W związku z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie ul. 1 Maja, w 1975r. przeniesiono placówkę do nowego budynku usytuowanego przy ul. Wyspiańskiego (obecnie Marcinkowskiego 17).

W 1976r. wyburzono stary gmach szkoły.

Skip to content