Kalendarium

 

KALENDARIUM NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach

DATA

WYDARZENIE

30.08.2023 r. (śr.) Zebranie Rady Pedagogicznej – godz. 9:00 – organizacyjne na rok szkolny 2023/2024
04.09.2023 r. (pn.) Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

–     Klasy V-VIII: godzina 9:15 – uroczyste przywitanie uczniów
w sali gimnastycznej. Po zakończeniu przejście z wychowawcami na spotkanie w salach lekcyjnych.

–     Klasy I: godzina 9:45 – uroczyste przywitanie uczniów
i rodziców w sali gimnastycznej. Po zakończeniu przejście
z wychowawcami na spotkanie w salach lekcyjnych.

–     Klasy II-IV: godzina 10:30 – uroczyste przywitanie uczniów
w sali gimnastycznej. Po zakończeniu przejście z wychowawcami na spotkanie w salach lekcyjnych

13.09.2023 r. (śr.) Zebrania wychowawców z rodzicami kl. 4-8

– godz. 16:30 – klasy 4, 5, 6
– godz. 17:00 – klasy 7, 8

14.09.2023 r. (czw.) Zebrania wychowawców z rodzicami kl. 1-3

– godz. 16:30 – klasy 1, 2, 3

Spotkanie Dyrektora z przedstawicielami Rad Klasowych Rodziców klas 1 – 8: godz. 17:30.
13.09.2023 r. (śr.) Zebranie Rady Pedagogicznej – zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznego – godz. 15:15

Plany pracy zespołów.

13.10.2023 r. (pt.) Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
10.11.2023 r. (pt.) Apel z okazji Święta Niepodległości
22.11.2023r. (śr.) Zebranie z rodzicami.

Przekazanie rodzicom informacji o zagrożeniach (nkl, ndst, nag.).

– godz. 16:20 – klasy 1, 2, 3
– godz. 16:50 – klasy 4, 5, 6
– godz. 17:20 – klasy 7, 8

23.12 – 31.12.2023 r. Zimowa przerwa świąteczna
22.01.2024r. (pn.) Wystawienie ocen śródrocznych – w dzienniku Vulcan
(do godz. 12:00)
23.01.2024 r. (wt.) Zebrania klasyfikacyjne w zespołach nauczycieli.

–     Dla nauczycieli uczących w klasach 1-3: godz. 14:30

–     Dla nauczycieli uczących w klasach 4-8: godz. 16:30

24.01.2024 r. (śr.) Koniec I półrocza
24.01.2024 r. (śr.) Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej – I półrocze.

Godz. 15:30

Zebranie z rodzicami – podsumowanie I półrocza

– godz. 16:20 – klasy 1, 2, 3
– godz. 16:50 – klasy 4, 5, 6
– godz. 17:20 – klasy 7, 8

25.01.2024 r. (czw.) Rozpoczęcie II półrocza
29.01 – 11.02.2024 r. Ferie zimowe
Marzec 2024r. Dokładny termin przekażą Katecheci Rekolekcje Wielkopostne
Termin ustali zespół do spraw promocji Dzień otwarty
28.03 – 2.04.2024 r. Wiosenna przerwa świąteczna
Termin do ustalenia Badanie wyników
15.05.2024 r. (śr.) Zebranie z rodzicami.
Podanie informacji o zagrożeniach (nkl, ndst, nag.)
– godz. 16:20 – klasy 1, 2, 3
– godz. 16:50 – klasy 4, 5, 6
– godz. 17:20 – klasy 7, 8
14.05.2024 r. (wt.), g. 9:00 Egzamin ósmoklasisty – język polski

Dzień  wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów kl. 1-7.

15.05.2024 r. (śr.), g. 9:00 Egzamin ósmoklasisty – matematyka

Dzień  wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów kl. 1-7.

16.05.2024 r. (czw.), g. 9:00 Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

Dzień  wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów kl. 1-7.

6.06.2024 r. (czw.) Wystawienie ocen rocznych – w dzienniku Vulcan
(do godz. 15:00)
Do 7.06.2024 r. (pt.) Poinformowanie uczniów i rodziców o rocznych ocenach proponowanych z przedmiotów i ocenach z zachowania (w tym NKL).
17.06.2024 r. (pn.) Zebrania klasyfikacyjne w zespołach nauczycieli.

–     Dla nauczycieli uczących w klasach 1-3: godz. 14:30

–     Dla nauczycieli uczących w klasach 4-8: godz. 16:30

18.06.2024 r. (wt.) Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacyjna roczna.

Godz. 15:30

21.06.2024 r. (pt.) Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

–     godz. 9:00, klasy 5-8: uroczysta akademia w sali gimnastycznej (po akademii przejście do sal lekcyjnych na spotkania
z wychowawcami),

–     godz. 11:00, klasy 1-4: uroczysta akademia w sali gimnastycznej (po akademii przejście do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami)

24.06 – 31.08.2024 r. Ferie letnie
26.06.2024 r. (wt.) Zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy w roku szkolnym 2023/2024.
Godz. 9:00
30.08.2024 r. Zebranie Rady Pedagogicznej – organizacyjne na rok szkolny 2024/2025

Godz. 9:00

02.09.2024 r. (pn.) Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2024/2025

–     Klasy V-VIII: godzina 9:15 – uroczyste przywitanie uczniów
w sali gimnastycznej. Po zakończeniu przejście z wychowawcami na spotkanie w salach lekcyjnych.

–     Klasy I: godzina 9:45 – uroczyste przywitanie uczniów
i rodziców w sali gimnastycznej. Po zakończeniu przejście
z wychowawcami na spotkanie w salach lekcyjnych.

–     Klasy II-IV: godzina 10:30 – uroczyste przywitanie uczniów
w sali gimnastycznej. Po zakończeniu przejście z wychowawcami na spotkanie w salach lekcyjnych

 

I półrocze:  01.09.2023r. – 24.01.2024 r.
II półrocze:  25.01.2024 r. – 21.06.2024 r.

 

Konsultacje dla rodziców odbywają się w ciągu roku szkolnego wg. obowiązującego
w szkole harmonogramu godzin dostępności nauczycieli (harmonogram dostępny m.in.
w gablocie informacyjnej przy wejściu do szkoły).

 

 

 14 dni wolnych od zajęć dydaktycznych (dni, w których prowadzone są zajęcia opiekuńcze dla uczniów):

 • 8.09.2023r. (pt.) – festyn dla dzieci SP31 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 27, 28, 29.12.2023 r. –  3 dni robocze zimowej przerwy świątecznej
 • 2.11.2023 r. (czw.) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 28, 29.03.2024r. – 2 dni robocze wiosennej przerwy świątecznej
 • 2.04.2024 r.(wt.) – 1 dzień roboczy wiosennej przerwy świątecznej
 • 2.05.2024 r. (czw.) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 14.05.2024 r. (wt.) – egz. ósmoklasisty – język polski
 • 15.05.2024 r. (śr.) – egz. ósmoklasisty – matematyka
 • 16.05.2024 r. (czw.) – egz. ósmoklasisty – język obcy nowożytny
 • 31.05.2024 r. (pt.) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 19.06.1024 r. (śr.) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

Dni wolne wynikające z kalendarza:

 • 01.11.2023 r. (śr.) – Wszystkich Świętych
 • 01.05.2024 r. (śr.) – Święto Pracy
 • 03.05.2024 r. (pt.) – Święto Konstytucji
 • 30.05.2024 r. (czw.) – Boże Ciało

W dni wolne od zajęć edukacyjnych prowadzone są zajęcia opiekuńcze wg. sporządzonego harmonogramu (harmonogram godzin opieki). Nauczyciele pełnią w tych dniach dyżur wg harmonogramu, pozostali wykonują prace zgodnie z wyznaczonymi zadaniami.

Skip to content