Termin płatności do 20-go dnia każdego miesiąca na konto bankowe szkoły.

W razie nieterminowego uregulowania płatności będą naliczane odsetki na podstawie Kodeksu cywilnego w ustawowej wysokości 7%

Szczegółowy regulamin stołówki jest dostępny w zakładce „DOKUMENTY” oraz pod poniższym linkiem:
REGULAMIN STOŁÓWKI (plik PDF)

 

Wpłat za obiady można dokonywać bezpośrednio na konto:

PKO BP 89 1020 2313 0000 3502 0573 3169
Tytuł: zapłata za obiady, imię i nazwisko dziecka, klasa

 

 

 

Skip to content