RADA RODZICÓW  – Szkoła Podstawowa nr 31 im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach

Pani Jolanta Młynarczyk – przewodnicząca Rady Rodziców
Pani Justyna Gajęcka – zastępca przewodniczącej Rady Rodziców
Pani Renata Taranowska – sekretarz Rady Rodziców
Pan Zbigniew Holak – skarbnik Rady Rodziców

 

Nr konta Rady Rodziców SP31:
04 1020 2313 0000 3202 0490 9570
(z dopiskiem Rada Rodziców)

 

Informacja Rady Rodziców dotycząca oferty ubezpieczenia na rok szkolny 2023/2024:

http://zsp6.katowice.eu/sp31/wp-content/uploads/2023/09/Zakres-ubezpieczenia-i-procedura-wplat-skladek-dla-ZSP-nr-6-Katowice-2023-24.pdf

http://zsp6.katowice.eu/sp31/wp-content/uploads/2023/09/Procedura-zgloszenia-zdarzen-w-ZSP-nr-6-Katowice-2023-24-.pdf

http://zsp6.katowice.eu/sp31/wp-content/uploads/2023/09/OWU-Inter-Risk-EDU-PLUS-2023.pdf

Skip to content