Rekrutacja

Zapraszamy do nowoczesnej szkoły, gdzie rozwijające się umysły znajdą swoje miejsce!
Nasza placówka to przestrzeń, gdzie nauka idzie w parze z pasją, a innowacyjne metody nauczania umożliwiają zdobywanie wiedzy w sposób łatwiejszy i przyjemniejszy niż kiedykolwiek wcześniej.
W naszej szkole dbamy o bezpieczeństwo uczniów i pracowników.
Oferujemy przyjazne środowisko, gdzie każdy czuje się komfortowo i doceniany. Nasz zespół doświadczonych nauczycieli, wychowawców i specjalistów działa w celu zapewnienia najlepszej edukacji dla młodych ludzi. W naszej placówce inwestujemy w przyszłość, dlatego zapewniamy dostęp do najnowszych technologii i narzędzi edukacyjnych.

Stawiamy na nowoczesne metody nauczania, dlatego wyposażyliśmy ją w najnowszy sprzęt TIK (tablice interaktywne, komputery stacjonarne dla uczniów, projektory, szybki dostęp do Internetu).
W każdej sali lekcyjnej znajduje się tablica interaktywna, która umożliwia prowadzenie zajęć w sposób interaktywny, z wykorzystaniem multimediów oraz specjalistycznych programów. Uczniowie mają dostęp do nowoczesnych laptopów, a w salach dydaktycznych znajdują się projektory multimedialne, które umożliwiają wyświetlanie prezentacji oraz filmów edukacyjnych. Wszystkie sale lekcyjne są wyposażone w szybkie łącza internetowe, co umożliwia swobodny dostęp do zasobów sieciowych oraz materiałów edukacyjnych.
Oprócz nauki przedmiotów teoretycznych nasza szkoła stawia m.in. na rozwijanie umiejętności praktycznych, dlatego w szkolnej pracowni komputerowej uczniowie uczą się m.in. obsługi wielu programów oraz drukowania w technologii 3D. Proces nauczania przebiega w sposób przemyślany, z wykorzystaniem najnowszych technologii, co umożliwia nam kształtowanie kompetencji cyfrowych oraz przygotowanie uczniów do wyzwań współczesnego świata.

W naszej szkole ważne jest nie tylko to, jak nauczamy, ale również to, w jakich warunkach uczniowie się uczą. Dlatego stawiamy na zapewnienie im komfortowych i nowoczesnych udogodnień. Nasza biblioteka szkolna jest doskonale wyposażona w nowoczesne narzędzia i zasoby, co umożliwia swobodny dostęp do literatury edukacyjnej oraz beletrystyki. Biblioteka szkolna ponadto dysponuje nowościami wydawniczymi dla dzieci i młodzieży. Jest miejscem przyjaznym dla uczniów, bogato wyposażonym m.in.: w ebooki, czytniki, nowoczesny sprzęt.

W stołówce serwujemy zdrowe i smaczne posiłki, zawsze przygotowane z najwyższą starannością (wszystkie posiłki są gotowane w naszej szkolnej kuchni).

W świetlicy szkolnej uczniowie mogą odpocząć, porozmawiać z kolegami i skorzystać z dostępnych gier i zabawek. Świetlica czynna jest w godz. od 6:30 do 17:00. Znajduje się w niej również wyposażenie umożliwiające prowadzenie ciekawych zajęć z dziećmi, także z wykorzystaniem środków multimedialnych. Ponadto wychowawcy świetlicy realizują wiele projektów we współpracy z instytucjami zewnętrznymi oraz świetlicami szkolnymi z całej Polski.

Dzieci codziennie korzystają z wyremontowanej szatni, podzielonej na pomieszczenia dla uczniów klas młodszych i starszych. Uczniowie posiadają miejsce do bezpiecznego pozostawienia podręczników, uczniowie kl.1-3 w indywidualnych szafkach salach lekcyjnych, uczniowie klas 4-8 w szafkach umieszczonych na korytarzach.

Dodatkowo w szkole znajduje się wiele fantastycznych pomocy dydaktycznych, m.in. monitory  interaktywne, programy multimedialne,  „Magiczny Box”,  klocki Lego Education Spike, dzięki którym uczniowie zdobywają praktyczne doświadczenia i realizują naukę poprzez zabawę. Dzięki uzyskanemu wsparciu w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w placówce dostosowywana jest pracownia techniczna z bogato wyposażonymi stanowiskami pracy.
Pracownia informatyczna wyposażona jest w 14 nowoczesnych stanowisk komputerowych. Znajdują się w niej dwie drukarki 3D, które pozwalają na nabywanie przez uczniów nowych umiejętności oraz wykorzystywanie technologii w codziennym życiu. W sali odbywają się zajęcia dla uczniów wszystkich klas – od 1. do 8.

Zapewniamy, że w naszej szkole przerwy to nie tylko czas na odpoczynek, ale również na rozwój zainteresowań, integrację z rówieśnikami i przyjemności. Podczas przerw uczniowie mogą aktywnie spędzać czas grając w  „Air Hockey”, „Piłkarzyki”, „Tenisa stołowego”, dzieci posiadają również wydzielone miejsca do zjedzenia drugiego śniadania, spokojnego wypoczynku. W wybrane dni dodatkowo organizujemy tzw. roztańczone przerwy.

Nasza szkoła to miejsce, gdzie uczniowie uczestniczą w różnorodnych projektach edukacyjnych, które pozwalają na zdobycie wiedzy i praktyczne zastosowanie jej w życiu codziennym. Organizujemy także liczne wycieczki, wyjścia klasowe oraz zawody sportowe, które rozwijają umiejętności interpersonalne, kreatywność oraz pozytywną rywalizację. Nasi Uczniowie mają szansę na osiągnięcie sukcesów w konkursach przedmiotowych i sportowych na szczeblu miejskim i wojewódzkim.

U nas nauka i ruch idą w parze. Wokół szkoły znajdują się nowoczesne boiska, plac zabaw, zewnętrzna siłownia oraz tereny zielone, które są dostępne dla naszych uczniów przez cały rok.

Budynek szkoły znajduje się w bezpiecznym miejscu, z dala od ruchliwej ulicy i jest otoczony ze wszystkich stron ogrodzeniem. Dzięki temu, Państwa dziecko będzie mogło swobodnie korzystać z terenów sportowo-rekreacyjnych w otoczeniu bezpiecznej i kontrolowanej przestrzeni.

W szkole stawiamy na aktywny i zdrowy styl życia. Dlatego każdego dnia zachęcamy naszych uczniów do aktywności fizycznej i zdrowych nawyków żywieniowych. Nowoczesne boiska i tereny sportowe, które znajdują  się wokół naszej szkoły, to doskonałe miejsce do ćwiczeń i rywalizacji z rówieśnikami.

Dzięki takim udogodnieniom, nauka i rekreacja stają się dla naszych uczniów przyjemnością, a zdrowie i dobre samopoczucie są wpisane w ich codzienne życie.

Kadra pedagogiczna w SP31 to zespół wykwalifikowanych nauczycieli, specjalistów w swojej dziedzinie, którzy jednocześnie są przygotowani do pracy wychowawczej, rewalidacyjnej i terapeutycznej.

Priorytetem naszej pracy wychowawczej jest kształtowanie postaw szacunku, tolerancji i empatii. Nasze działania są ukierunkowane na przeciwdziałanie agresji psychicznej i fizycznej oraz budowanie przyjaznej atmosfery i akceptacji.

Przykładamy również dużą wagę do rozwijania uczniowskiej aktywności społecznej, któa jest realizowana  m.in. poprzez zachęcanie do działań w ramach szkolnego koła wolontariatu. Współpracujemy również ze Związkiem Harcerstwa Polskiego.

W naszej szkole uczniowie posiadają dostęp do kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zatrudniamy doświadczonych specjalistów, w tym pedagoga, psychologa oraz pedagoga specjalnego, którzy są zawsze gotowi do pomocy uczniom w trudnych sytuacjach.

Nasi specjaliści są wykwalifikowani do pracy z dziećmi z różnymi trudnościami edukacyjnymi, posiadają wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia zajęć na najwyższym poziomie. Są zawsze gotowi do rozmów i pomocy uczniom, którzy potrzebują wsparcia emocjonalnego i psychologicznego.

Dzięki nim, nasi uczniowie z niepełnosprawnościami, trudnościami w uczeniu się lub innymi specjalnymi potrzebami otrzymują indywidualne wsparcie, które pozwala im na osiągnięcie swojego pełnego potencjału.

Dyrekcja i nauczyciele przywiązują dużą wagę do ścisłej współpracy z rodzicami uczniów. Dzięki temu możemy lepiej poznać potrzeby i oczekiwania każdego ucznia i rodzica, a także stworzyć indywidualne podejście do nauki. Owocem współpracy jest również m.in. realizacja zwycięskich projektów Budżetu Obywatelskiego w latach 2017-2024.

Stawiamy na innowacyjne rozwiązania, dlatego w codziennej pracy wykorzystujemy dziennik elektroniczny. To narzędzie, które ma wiele zalet i ułatwia codzienną pracę zarówno uczniom, jak i nauczycielom.

Dzięki dziennikowi w formie elektronicznej rodzice mają łatwy i szybki dostęp do informacji o postępach swoich dzieci w nauce, ocenach oraz frekwencji, a także do modułu szybkiej korespondencji z nauczycielami. Dzięki temu zdecydowanie łatwiej jest reagować na ewentualnie mogące się pojawić wyzwania. Ponadto dziennik elektroniczny to świetne narzędzie dla nauczycieli, które pozwala na szybkie i efektywne planowanie lekcji.

W naszej szkole pierwsze kroki w edukacji są pełne opieki i wsparcia. Na początku roku szkolnego wychowawcy klasy, pedagog szkolny oraz wychowawcy świetlicy skupiają się na szybkiej aklimatyzacji dzieci w środowisku szkolnym. Uczniowie klas pierwszych są otoczeni specjalną uwagą i opieką. Długość zajęć dydaktycznych jest dostosowana do możliwości psychofizycznych dzieci, aby każde dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach zgodnie z własnym tempem i potrzebami. Nauczyciel przewiduje czas na aktywność umysłową, fizyczną, zabawę i odpoczynek. Dba również o bezpieczeństwo dzieci podczas przerw śródlekcyjnych. Wychowawca klasy wprowadza dzieci do budynku szkoły oraz jego otoczenia.
Wspólnie z funkcjonariuszem Policji prowadzi zajęcia na temat bezpiecznej drogi do szkoły. Na pierwszym zebraniu z rodzicami wychowawca przedstawia plan pracy wychowawczej i zaprasza rodziców do aktywnego udziału w organizacji wyjść, wycieczek i wydarzeń klasowych.
W naszej szkole ważne jest uczestnictwo w życiu społeczności uczniowskiej. Dlatego w miesiącu październiku odbywa się uroczystość pasowania na ucznia, podczas której uczniowie składają przysięgę i stają się prawdziwymi członkami społeczności uczniowskiej.

Zachęcamy do dołączenia do naszej społeczności i odkrycia jak wiele możliwości otwiera przed dziećmi nowoczesna, rozwijająca się, przyjazna i bezpieczna szkoła.

 

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem strony:

https://katowice.e-nabor.pl

 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025
Zarządzenie Dyrektora ZSP6 w Katowicach w sprawie procedury rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025
Nabór na rok szkolny 2024/2025 - Informacja dla Rodziców
Skip to content