ZEBRANIA I KONSULTACJE W ROK SZKOLNY 2023/2024
Szkoła Podstawowa nr 31 im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach

DATA WYDARZENIE

13.09.2023 r. (śr.) Zebrania wychowawców z rodzicami kl. 4-8
– godz. 16:30 – klasy 4, 5, 6
– godz. 17:00 – klasy 7, 8
14.09.2023 r. (czw.) Zebrania wychowawców z rodzicami kl. 1-3
– godz. 16:30 – klasy 1, 2, 3

Spotkanie Dyrektora z przedstawicielami Rad Klasowych Rodziców klas 1 – 8: godz. 17:30.

22.11.2023r. (śr.) Zebranie z rodzicami.
Przekazanie rodzicom informacji o zagrożeniach (nkl, ndst, nag.).
– godz. 16:20 – klasy 1, 2, 3
– godz. 16:50 – klasy 4, 5, 6
– godz. 17:20 – klasy 7, 8
24.01.2024r. (środa) Zebranie z rodzicami – podsumowanie I półrocza
– godz. 16:20 – klasy 1, 2, 3
– godz. 16:50 – klasy 4, 5, 6
– godz. 17:20 – klasy 7, 8
15.05.2024 r. (śr.) Zebranie z rodzicami.
Podanie informacji o zagrożeniach (nkl, ndst, nag.)
– godz. 16:20 – klasy 1, 2, 3
– godz. 16:50 – klasy 4, 5, 6
– godz. 17:20 – klasy 7, 8

I półrocze: 01.09.2023r. – 24.01.2024 r.
II półrocze: 25.01.2024 r. – 21.06.2024 r.

Konsultacje dla rodziców
odbywają się w ciągu roku szkolnego wg. obowiązującego
w szkole harmonogramu godzin dostępności nauczycieli
(harmonogram dostępny m.in. w gablocie informacyjnej przy wejściu do szkoły).

Skip to content